Eenden

Anatidae

De vogels die behoren tot de vogelfamilie van de eenden zijn zwemvogels met over het algemeen een fors lichaam, korte poten en een lange hals. De tenen zijn verbonden met een zwemvlies. Ondanks het lompe lichaam zijn de meeste soorten goede vliegers. De snavel is breed en plat, uitstekend geschikt voor het eten van plantaardig voedsel. De meeste soorten zoeken het voedsel langs de waterkant maar vaak wordt ook de waterbodem naar voedsel gezocht, waarbij de kop zich onder water bevindt en de staart omhoog is gericht.

Enkele soorten trekken in de winter in grote groepen en over soms zeer grote afstanden. Tijdens een tussenstop kunnen dan complete grasvelden binnen een dag kaal gevreten worden.

Behalve echte eenden worden ook ganzen en zwanen tot deze familie gerekend.

 Bergeend (Tadorna tadorna)
 Brandgans (Branta leucopsis)
 Brilduiker (Bucephala clangula)
 Casarca (Tadorna ferruginea)
 Dwerggans (Anser erythropus)
 Eider (Somateria mollissima)
 Grauwe gans (Anser anser)
 Grote Canadese gans (Branta canadensis)
 Grote zaagbek (Mergus merganser)
 Grote zee-eend (Melanitta fusca)
 IJseend (Clangula hyemalis)
 Indische gans (Anser indicus)
 Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus)
 Kleine zwaan (Cygnus bewickii)
 Knobbelzwaan (Cygnus olor)
 Kolgans (Anser albifrons)
 Krakeend (Mareca strepera)
 Krooneend (Netta rufina)
 Kuifeend (Aythya fuligula)
 Mandarijneend (Aix galericulata)
 Middelste zaagbek (Mergus serrator)
 Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
 Nonnetje (Mergellus albellus)
 Pijlstaart (Anas acuta)
 Rietgans (Anser fabalis)
 Rotgans (Branta bernicla)
 Slobeend (Anas clypeata)
 Smient (Mareca penelope)
 Tafeleend (Aythya ferina)
 Topper (Aythya marila)
 Wilde eend (Anas platyrhynchos)
 Wilde zwaan (Cygnus cygnus)
 Wintertaling (Anas crecca)
 Witoogeend (Aythya nyroca)
 Zomertaling (Anas querquedula)
 Zwarte zee-eend (Melanitta nigra)