Koekoeken

Cuculidae

Soorten uit de vogelfamilie van de koekoeken komen overal in gematigde klimaatzones en tropische streken voor. Alle soorten hebben een slank lichaam, een lange staart, spitse vleugels en een naar beneden gebogen snavel. Men onderscheidt vijf onderfamilies.

De in Europa voorkomende koekoeken zijn allen broedparasieten en behoren tot de onderfamilie Cuculinae.

De familie van Koekoeken bestaat wereldwijd uit 127 soorten, waarvan er 2 besproken worden op deze website.

 Koekoek (Cuculus canorus)
 Kuifkoekoek (Clamator glandarius)