Kwikstaarten

Motacillidae

De familie van de kwikstaarten bestaat uit twee groepen, de echte kwikstaarten en de piepers. De soorten die tot deze familie behoren, leven voornamelijk op de grond, vaak dicht bij het water. De vogels rennen gewoonlijk over de grond waarbij de staart op en neer bewogen wordt. Kwikstaarten zijn vaak opvallend getekend, terwijl piepers een eenvoudiger verenkleed hebben, meestal bruin gestreept en gevlekt. Het voedsel bestaat uit insecten, larven, wormpjes en dergelijke.

 Boompieper (Anthus trivialis)
 Duinpieper (Anthus campestris)
 Gele kwikstaart (Motacilla flava)
 Graspieper (Anthus pratensis)
 Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)
 Grote pieper (Anthus richardi)
 Oeverpieper (Anthus petrosus)
 Waterpieper (Anthus spinoletta)
 Witte kwikstaart (Motacilla alba)