Rallen

Rallidae

De vogels die behoren tot de vogelfamilie van de rallen zijn meestal watervogels die leven in moerassen of meren. Bij alle soorten bestaat het voedsel zowel uit dierlijk als uit plantaardig materiaal.

De familie kan opgedeeld worden in drie groepen, de echte rallen, de meerkoeten en de waterhoenders. De laatste twee groepen samen worden ook wel bleshoenders genoemd vanwege de aanwezigheid van een voorhoofdsplaat.

 Klein waterhoen (Porzana parva)
 Kleinst waterhoen (Porzana pusilla)
 Kwartelkoning (Crex crex)
 Meerkoet (Fulica atra)
 Porseleinhoen (Porzana porzana)
 Waterhoen (Gallinula chloropus)
 Waterral (Rallus aquaticus)