Sperwers

Accipitridae

Havikachtigen zijn roofvogels en te herkennen aan de stevige snavel met een scherpe, gekromde snavel, met aan de basis een vlezige washuid met daarin de neusgaten. De poten zijn stevig en voorzien van scherpe klauwen.

De familie bevat een aantal erg verschillende vogels.

 Aasgier (Neophron percnopterus)
 Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
 Buizerd (Buteo buteo)
 Grauwe kiekendief (Circus pygargus)
 Havik (Accipiter gentilis)
 Rode wouw (Milvus milvus)
 Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus)
 Sperwer (Accipiter nisus)
 Steenarend (Aquila chrysaetos)
 Vale gier (Gyps fulvus)
 Wespendief (Pernis apivorus)
 Zeearend (Haliaeetus albicilla)
 Zwarte wouw (Milvus migrans)