Strandlopers

Scolopacidae

De soorten die behoren tot de familie van de strandlopers kenmerken zich door een lange dunne snavel die bij sommige soorten veel langer is dan de kop. Het verenkleed is meestal onopvallend bruin gekleurd en getekend met kleine donkere vlekken.

Strandlopers overwinteren op het zuidelijk halfrond en leggen daardoor tijdens de trek vaak grote afstanden af.

De familie van Strandlopers bestaat wereldwijd uit 82 soorten, waarvan er 25 besproken worden op deze website.

 Bokje (Lymnocryptes minimus)
 Bonte strandloper (Calidris alpina)
 Bosruiter (Tringa glareola)
 Breedbekstrandloper (Limicola falcinellus)
 Drieteenstrandloper (Calidris alba)
 Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus)
 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
 Grutto (Limosa limosa)
 Houtsnip (Scolopax rusticola)
 Kanoet (Calidris canutus)
 Kemphaan (Philomachus pugnax)
 Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
 Oeverloper (Actitis hypoleucos)
 Paarse strandloper (Calidris maritima)
 Poelruiter (Tringa stagnatilis)
 Regenwulp (Numenius phaeopus)
 Rosse franjepoot (Phalaropus lobatus)
 Rosse grutto (Limosa lapponica)
 Steenloper (Arenaria interpres)
 Temmincks strandloper (Calidris temminkii)
 Tureluur (Tringa totanus)
 Watersnip (Gallinago gallinago)
 Witgat (Tringa ochropus)
 Wulp (Numenius arquata)
 Zwarte ruiter (Tringa erythropus)