Valken

Falconidae

Voor roofvogels zijn valken over het algemeen kleine vogels die in de vlucht te herkennen zijn aan de lange, spitse vleugels en de niet gespreide staart. De poten zijn voor een gedeelte bedekt met loshangende veren. Het onderste deel van de poot en de tenen zijn niet met veren bedekt.

 Boomvalk (Falco subbuteo)
 Kleine torenvalk (Falco naumanni)
 Roodpootvalk (Falco vespertinus)
 Slechtvalk (Falco peregrinus)
 Smelleken (Falco columbarius)
 Torenvalk (Falco tinnunculus)