Vinken

Fringillidae

De meeste vinken komen voornamelijk voor in bossen, waar ze in bomen leven. Veel soorten hebben zich echter aangepast aan een leven buiten de bossen. De nesten van vinken zijn doorgaans komvormig en stevig.

De familie van de vinken is onderverdeeld in twee onderfamilies, de edelvinken (Fringillinae) en de distelvinken (Carduelinae). De onderfamilie van de edelvinken bestaat uit slechts drie soorten: de vink, de keep en de blauwe vink.

De familie van Vinken bestaat wereldwijd uit 115 soorten, waarvan er 14 besproken worden op deze website.

 Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
 Europese kanarie (Serinus serinus)
 Frater (Carduelis flavirostris)
 Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
 Groenling (Chloris chloris)
 Grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus)
 Keep (Fringilla montifringilla)
 Kleine barmsijs (Carduelis flammea)
 Kneu (Carduelis cannabina)
 Kruisbek (Loxia curvirostra)
 Putter (Carduelis carduelis)
 Roodmus (Carpodacus erythrinus)
 Sijs (Carduelis spinus)
 Vink (Fringilla coelebs)