Vliegenvangers

Muscicapidae

Vliegenvangers hebben een brede, platte snavel met een inkeping bij de punt. Het voedsel bestaat uit insecten, welke vaak in de lucht gevangen worden. De poten zijn kort en de tenen zijn zwak ontwikkeld. Vliegenvangers leven doorgaans in bossen. Beide ouders broeden op de meestal komvormige nesten. Er zijn ook soorten die broeden in holen in bomen of in rotsspleten.

 Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
 Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
 Kleine vliegenvanger (Ficedula parva)