Zangers

Sylviidae

Zangers zijn kleine, onopvallend gekleurde vogeltjes met een dunne snavel en dunne poten. Zangers zijn over het algemeen boomvogels, maar leven ook in rietmoerassen, struikgewas en weiden. Het nest is meestal open en komvormig. Het voedsel van zangers bestaat nagenoeg geheel uit insecten. Zangers laten zich meestal goed herkennen aan hun zang.

Gewoonlijk wordt de familie opgedeeld in vier onderfamilies, die soms ook als aparte families of als onderfamilies van de familie van de vliegenvangers beschouwd worden.

 Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)
 Braamsluiper (Sylvia curruca)
 Fitis (Phylloscopus trochilus)
 Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
 Goudhaan (Regulus regulus)
 Grasmus (Sylvia communis)
 Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus)
 Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)
 Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
 Snor (Locustella luscinioides)
 Spotvogel (Hippolais icterina)
 Sprinkhaanzanger (Acrocephalus naevia)
 Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
 Tuinfluiter (Sylvia borin)
 Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
 Zwartkop (Sylvia atricapilla)