Zwaluwen

Hirundinidae

Zwaluwen zijn slanke vogels die zich onderscheiden door de korte poten, een kleine snavel en lange, puntige vleugels. Zwaluwen vliegen niet hoog, maar komen ook zelden op de grond. Vele soorten bouwen een nest tegen of zelfs in woningen en schuren. De zang van deze vogels is een voortdurend kwetteren dat ook in de vlucht gehoord kan worden. Zwaluwen zijn trekvogels en de in Nederland en België meest algemene soorten, de boerenzwaluw en de huiszwaluw arriveren beiden in april.

De familie van Zwaluwen bestaat wereldwijd uit 79 soorten, waarvan er 3 besproken worden op deze website.

 Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
 Huiszwaluw (Delichon urbica)
 Oeverzwaluw (Riparia riparia)