Handleiding

Op deze pagina wordt kort de structuur van de website besproken. Eerst volgt een overzicht van mogelijkheden om een specifieke soort te vinden. Daarna wordt aan de hand van een voorbeeld de beschikbare informatie per soort toegelicht. Tot slot volgt een mededeling met betrekking op het copyright. Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld, dit sluit echter niet uit dat de website fouten bevat.

Een vogel vinden

Op deze website vindt u informatie over in Nederland voorkomende vogels. Om al de informatie overzichtelijk te presenteren, is geprobeerd de website zo gestructureerd mogelijk op te zetten. Vogelsoorten kunt u op een aantal manieren vinden:

    Via het menu aan de linker kant van het scherm. Hierin staan alle soorten gerangschikt op orde en familie. Dit menu is altijd aanwezig.
Via een overzicht van alle soorten gerangschikt op familie. Dit overzicht is altijd bereikbaar door bovenin het scherm op 'Overzicht' te klikken.
Via een overzicht van alle soorten alfabetisch gerangschikt op de Nederlandse naam.
Via een overzicht van alle soorten alfabetisch gerangschikt op de wetenschappelijke naam.
Door gebruik te maken van de zoekfunctie kunt u eenvoudig zoeken tussen alle soorten die besproken worden op deze website.
Met behulp van de vogelvinder zoekt u aan de hand van kenmerken naar een soort.

Informatie per soort

Iedere vogel wordt op een afzonderlijke pagina besproken. Hieronder staat een voorbeeld van zo'n pagina voor de kwak, onder de afbeelding worden de genummerde onderdelen kort toegelicht.


1. De Nederlandse naam van de soort.
2. Een foto van de soort. Vaak is dit een foto van het mannetje, het vrouwtje en de jongen kunnen er anders uit zien.
3. Een overzicht met de belangrijkste kenmerken van de soort.
4. Een omschrijving van de soort met onder andere bijzonderheden.
5. Een opsomming van soorten die nauw verwant zijn aan of erg lijken op de besproken soort.
6. Voor een aantal soorten is een link naar een website toegevoegd, waar meer informatie over deze soort te vinden is.
7. De wetenschappelijke (latijnse) naam van de soort. De wetenschappelijke naam is overal in de wereld hetzelfde en voorkomt dus verwarring.
8. Een opsomming van enkele specifieke eigenschappen van de soort, met onder meer de volgende onderdelen.
  • Orde: Iedere vogelsoort behoort tot een familie, een orde is een groep verwante vogelfamilies.
  • Familie: De familie waartoe de vogel behoort. Door op de naam van de familie te klikken gaat u naar een pagina met informatie over deze familie, waar u ook een overzicht vindt van andere soorten uit dezelfde familie.
  • Lengte: Dit is de lengte van een volwassen vogel, gemeten van de kop tot einde van de staart.
  • Biotoop: De leefomgeving waar de vogel het meest frequent aangetroffen wordt. Voor de betekeins van de icoontjes klikt op de link Toelichting, achter de icoontjes.
  • Periode: De periode van het jaar waarin de vogel in Nederland aangetroffen kan worden. Veel trekvogels leven slechts een gedeelte van het jaar in Nederland, terwijl sommige vogels Nederland slechts passeren tijdens de trek. De hier vermelde periode betreft het grootste aantal vogels. Er zijn ook soorten waarbij slechts een gedeelte van de populatie trekt. Bij andere soorten is de trek afhankelijk van de temperatuur. Ook is het mogelijk dat de zomerpopulatie in de winter naar het zuiden trekt, maar vervangen wordt door een populatie vogels uit het noorden.
  • Aantal broedparen: Een schatting van het aantal broedparen dat jaarlijks in Nederland broedt.
  • Toename of afname: Geeft een indicatie van de groei van de populatie van deze soort in Nederland.

9. Een geluidsfragment van de zang of roep van de vogel. Veel vogels produceren verschillende geluiden, er is geprobeerd het meest kenmerkende geluid te laten horen. Het afspelen van het geluid werkt alleen als uw computer dit ondersteunt. U dient in elk geval te beschikken over een Flash plug-in, een kleine en eenvoudig te downloaden uitbreiding van uw browser.
10. Een overzichtkaart van de locaties waarvan bekend is dat de vogel daar broedt of gebroed heeft. Samen met het aantal broedparen is dit een goede indicatie van de kans om een vogel in een bepaald gebied aan te treffen.

Auteursrecht

De informatie op deze pagina is vrij toegankelijk voor iedereen. Mits met bronvermelding mogen een of enkele teksten van deze website voor niet commerciële doeleinden gebruikt worden. Dit geldt echter niet voor de foto's en de geluiden, deze vallen onder het auteursrecht van derden en zijn met toestemming op deze website gebruikt.