De rode lijst

Om bepaalde vogelsoorten in Nederland een beschermde status te geven is de rode lijst opgesteld. Soorten worden op deze lijst geplaatst omdat de populatie in Nederland bijvoorbeeld sterk is afgenomen, of omdat de soort een internationale betekenis heeft. Hieronder bevindt zich de rode lijst zoals deze is opgesteld in 2017.