Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Orde:Pelikaanachtigen (Pelecaniformes)
Familie:Aalscholvers (Phalacrocoracidae)
Lengte:77 tot 94 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:120 tot 150 cm
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Meren
Rivieren
Rotsachtige kusten en eilanden
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 25.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

Het verenkleed is zwart van kleur
De keel en de wangen zijn wit van kleur
In het zomerkleed is er een witte dijvlek aanwezig
In de zomer bevinden zich witte veren op de kop
Aan de bovensnavel bevindt zich een haakvormige punt

Omschrijving

De aalscholver is een onmiskenbare en typisch Nederlandse vogel, die alleen met de kuifaalscholver verward kan worden. De kuifaalscholver is in Nederland echter veel zeldzamer en laat zich bijna nooit ver van de kust zien. Tijdens het zwemmen ligt de vogel diep in het water, terwijl de kop schuin omhoog gehouden wordt.

Het voedsel van de aalscholver bestaat vrijwel alleen uit vis, die de vogel duikend onder water vangt. De vogel geeft geen waterdicht verenkleed en wordt bij het duiken nat tot op de huid. Voordat de aalscholver na het duiken terug naar het nest vliegt, laat de vogel de vleugels eerst met gespreide vleugels op een hoge plek drogen.

Het belangrijkste broedgebied van de Nederlandse aalscholverpopulatie bevindt zich rond het IJsselmeer. Doordat de vogels in kolonies broeden en bij voorkeur paling eten, vormen de vogels volgens de beroepsvisserij een bedreiging voor de palingstand. Om deze reden is de aalscholver in het verleden vervolgd, waardoor de populatie rond het jaar 1960 was gedaald tot minder dan duizend broedparen. Door wettelijke bescherming, maar ook door toename van het voedselaanbod heeft de populatie zich inmiddels weten te herstellen tot ongeveer 25.000 broedparen.

Zie ook: Kuifaalscholver