Beflijster

Turdus torquatus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:24 tot 27 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed van het mannetje is dofzwart met een witte halvemaanvormige borstband
Het vrouwtje heeft een bruiner verenkleed met een lichtbruine borstband
De onderzijde heeft een licht schubpatroon
De vleugelveren hebben witte randen

Omschrijving

De beflijster is in Nederland een niet algemene doortrekker, die makkelijk aangezien kan worden voor de merel. Bij nadere bestudering valt bij het mannetje gelijk de witte halvemaanvormige borstband op, die bij de merel ontbreekt. Deze borstband komt ook bij het vrouwtje voor, maar wel veel minder duidelijk. Door lichte randjes aan de veren ontstaat een schubpatroon dat bij het vrouwtje het duidelijkst zichtbaar is. Door dezelfde lichte randjes zijn op de gesloten vleugels lichte strepen te zien.

De beflijsters die in Nederland gezien worden, zijn vrijwel allemaal afkomstig uit Noord-Europa en Groot-Brittannië en onderweg naar het overwintergebied in het Middellandse-Zeegebied. In Midden-Europa broeden beflijsters die tot een aparte ondersoort gerekend worden en slechts zelden in Nederland gezien worden. Hoewel bij deze vogels het schubpatroon aan de onderzijde duidelijker is, ontbreekt de borstband.

Zie ook: Merel, Zanglijster, Grote lijster, Kramsvogel en Koperwiek