Bergeend

Tadorna tadorna

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:55 tot 65 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 7.000

Kenmerken

De kop en de hals zijn zwart van kleur
Het verenkleed is wit, met bruine en zwarte delen
Over de borst loopt een oranjebruine band
De snavel is rood en bij het mannetje voorzien van een knobbel

Omschrijving

De bergeend is een grote eend, maar duidelijk kleiner dan een gans. Het verenkleed is bont gekleurd en bij het mannetje en het vrouwtje identiek. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door een knobbel op de snavel.

Het voedsel van de bergeend bestaat voornamelijk uit kleine, ongewervelde dieren, zoals slakken, wormen, schelpdieren, kleine kreeftachtigen en insecten. Door met de poten trappende bewegingen te maken in ondiep water, jaagt de bergeend prooien.

De bergeend is een echte holenbroeder en bouwt het nest vaak in een verlaten konijnehol in de duinen. Daarnaast bouwt de vogel ook nesten rondom menselijke bouwwerken zoals dammen en schuren. De bergeend komt overal langs de kust van Europa voor en trekt in de winter gedeeltelijk naar het zuiden. De Nederlandse populatie trekt in de winter gedeeltelijk weg, maar wordt tegelijkertijd aangevuld met exemplaren uit het noorden, zodat het gehele jaar door bergeenden te zien zijn.

Zie ook: Casarca, Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend