Blauwe kiekendief

Circus cyaneus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:45 tot 55 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:100 tot 120 cm
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Heide en veld
Duinen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Toename of afname:Sterke afname
Bijzonderheden:De blauwe kiekendief staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed van het mannetje is blauwgrijs van kleur
De vleugelpunten zijn bij het mannetje zwart
Het vrouwtje is bruin, met een lichtere onderzijde
De onderzijde van het vrouwtje is donker gestreept
De stuit is wit

Omschrijving

Net als de bruine kiekendief is ook de blauwe kiekendief een langzaam vliegende maar behendige zweefvlieger. De vogel is in de vlucht te herkennen aan de schuin opgeheven vleugels, waardoor een V-vorm ontstaat. De blauwe kiekendief jaagt voornamelijk op prooien zoals kleine zoogdieren, vogels en amfibieën, waarbij de vogel zich vanuit de lucht bovenop de prooi laat vallen.

De populatie is de laatste eeuw sterk in aantal achteruit gegaan, onder andere door het verdwijnen van geschikte leefgebieden, maar ook doordat de vogel vaak broedt in weiden, waarbij regelmatig eieren en jongen verloren gaan als het gras wordt gemaaid. Doordat het vrouwtje groter is dan het mannetje en daardoor op andere prooien jaagt, trekken beide geslachten in de winter soms naar verschillende gebieden.

Zie ook: Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Buizerd, Sperwer en Havik