Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Lengte:17 tot 20 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Minder dan 500
Toename of afname:Constant
Bijzonderheden:De bontbekplevier staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is grijs gekleurd
de onderzijde is wit van kleur
Er is een zwarte borstband aanwezig
Op de kop bevindt zich een zwart-witte tekening
De snavel is oranje met een zwarte punt

Omschrijving

De bontbekplevier lijkt veel op twee andere in Nederland voorkomende plevieren, de kleine plevier en de strandplevier. De bontbekplevier is te herkennen aan de oranje snavel met de zwarte punt. In de vlucht is duidelijk een witte vleugelstreep te zien.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, weekdieren en kreeftachtigen, die meestal gevangen worden na een korte achtervolging. Het foerageergedrag bestaat uit een afwisseling van stilstaan en rennen.

Het nest van de bontbekplevier bestaat uit een onopvallend kuiltje, waarin ongeveer vier uitstekend gecamoufleerde eieren gelegd worden. Bij verstoring van het nest doen de vogels alsof ze gewond zijn om op deze manier de aandacht van de verstoorder te trekken en deze weg te leiden bij het nest.

Zie ook: Strandplevier, Kleine plevier, Morinelplevier, Kievit en Goudplevier