Bonte kraai

Corvus cornix

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kraaien (Corvidae)
Lengte:44 tot 51 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Zeldzaam
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele paren

Kenmerken

Het verenkleed is grijs of grijsbruin van kleur
De kop, de vleugels en de staart zijn zwart
De snavel en de poten zijn geheel zwart

Omschrijving

De bonte kraai en de zwarte kraai werden tot voor kort nog tot dezelfde soort gerekend. De bouw en de grootte van de bonte kraai komen overeen met die van de zwarte kraai. De bonte kraai is goed te onderscheiden door de grijze gedeelten in het verenkleed, terwijl de zwarte kraai geheel zwart is.

De bonte kraai broedt verder naar het noorden en het oosten dan de zwarte kraai en broedt slechts zeer zelden in Nederland. De verspreidingsgebieden van de beide soorten sluiten op elkaar aan en in de gebieden waar beide soorten voorkomen, komen veel gemengde broedparen voor. De bonte kraaien die in Nederland broeden, vormen bijna altijd een broedpaar met een zwarte kraai. De vogels die eventueel uit zo'n broedsel voortkomen, vertonen overeenkomsten van beide ouders, doorgaans donkerder grijs dan de bonte kraai en met meer zwart op de borst.

Zie ook: Zwarte kraai, Kauw, Roek, Raaf en Ekster