Bonte vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Vliegenvangers (Muscicapidae)
Lengte:12 tot 14 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Bijna 20.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin tot zwart van kleur
De onderzijde is wit
Het voorhoofd is wit
Op de vleugels bevindt zich een grote, witte vlek.

Omschrijving

Net als de grauwe vliegenvanger zit ook de bonte vliegenvanger vaak in een rechtopzittende houding op een open uitkijkpost van waaruit op insecten gejaagd wordt. De vogel vliegt op om langsvliegende insecten te vangen en keert vervolgens weer terug op het vertrekpunt.

De bonte vliegenvanger komt in Nederland voor als broedvogel. In het najaar trekken echter veel vogels vanuit het noorden van Europa door Nederland naar het westen van tropisch Afrika, om in het voorjaar dezelfde route weer in tegenovergestelde richting af te leggen. Deze doortrekkende vogels zijn te onderscheiden van de vogels die 's zomers in Nederland blijven door de bijna zwarte rug, terwijl de in Nederland broedende vogels meer een donkerbruin verenkleed hebben. De bonte vliegenvanger broedt in holen, maar bij gebrek aan geschikte plekken worden ook nestkasten gebruikt.

Zie ook: Grauwe vliegenvanger en Kleine vliegenvanger