Boompieper

Anthus trivialis

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Lengte:14 tot 16 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 50.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is donkerbruin gestreept
De onderzijde is lichter van kleur
Er is een lichte wenkbrauwstreep aanwezig
De staartzijden zijn wit van kleur

Omschrijving

De boompieper is een onopvallende vogel die qua uiterlijk weinig verschilt van andere piepers zoals de graspieper, maar is iets krachtiger gestreept. De vogel is echter het best te herkennen aan de zang, die wordt voorgedragen vanaf een hoge positie of tijdens een zangvlucht. De zang bestaat uit een luide triller en eindigt met tsia, tsia, tsia.

Boompiepers komen in tegenstelling tot graspiepers vooral voor in gebieden met bomen. De zangvlucht begint en eindigt doorgaans ook in een boom in plaats van op de grond. Net als andere piepers bouwt ook de boompieper het nest goed verstopt op de grond.

Zie ook: Graspieper, Duinpieper, Grote pieper, Oeverpieper en Waterpieper