Boomvalk

Falco subbuteo

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Valken (Falconidae)
Lengte:29 tot 35 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Loofbossen
Naaldbossen
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Minder dan 1.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De boomvalk staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is donkergrijs van kleur
De onderzijde is wit met brede, donkere lengtestrepen
De kop is zwart-wit getekend
De veren rond de poten en de onderstaartdekveren zijn roodbruin van kleur

Omschrijving

Door de langere, sikkelvormige vleugels en de manier van vliegen doet de boomvalk denken aan een grote gierzwaluw. De boomvalk vliegt snel, maar is toch erg wendbaar, zodat de vogel goed in staat is om grote insecten en kleine vogels in de vlucht te vangen. De gevangen insecten zoals libellen en sprinkhanen worden meestal in de vlucht opgegeten. Door de grote aantallen insecten in gebieden met veel stilstaand water, geeft de boomvalk de voorkeur aan deze vochtige gebieden.

Boomvalken broeden bij voorkeur hoog in een boom, in oude nesten van bijvoorbeeld kraaien of duiven. De vogels beginnen pas laat met broeden, zodat er een rijk aanbod van jonge vogels is om als voedsel te dienen voor de kuikens van boomvalk. In de winter verlaat de boomvalk Europa om te overwinteren in Afrika.

Zie ook: Torenvalk, Slechtvalk, Kleine torenvalk, Roodpootvalk en Smelleken