Braamsluiper

Sylvia curruca

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:11,5 tot 13,5 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Loofbossen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 10.000
Toename of afname:Lichte afname

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin van kleur
De onderzijde is vaalwit
De poten zijn donker
De kruin en de oorstreek zijn grijs van kleur
De keel is wit

Omschrijving

De braamsluiper is een onopvallende vogel die veel lijkt op andere zangers en zich zelden buiten dicht struikgewas laat zien. De vogel is dan ook het best te herkennen aan de opvallende, ratelende zang, die vanaf een verborgen zangpost wordt voorgedragen. Ook tijdens het foerageren pauzeert de vogel regelmatig om zijn zang te laten horen.

Het mannetje bouwt meerdere nesten van takjes en gras op een goed verstopte plaats in een struik met doorns of in een naaldboom. Het vrouwtje kiest één van deze nesten en bekleedt het met plantenmateriaal en spinrag. Braamsluipers overwinteren in Oost-Afrika.

Zie ook: Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter, Tjiftjaf en Fitis