Brilduiker

Bucephala clangula

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:40 tot 48 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 10
Toename of afname:Sterke afname
Bijzonderheden:De brilduiker staat op de rode lijst.

Kenmerken

De kop en de rug van het mannetje zijn zwart van kleur
De flanken zijn bij het mannetje wit met zwarte strepen
Bij het mannetje bevindt zich een ronde, witte vlek tussen het oog en de snavel
Het verenkleed van het vrouwtje is overwegend grijs
De kop van het vrouwtje is bruin gekleurd
De iris is geel van kleur

Omschrijving

Het mannetje van de brilduiker heeft een opvallende, zwartwitte tekening. Het vrouwtje is minder opvallend getekend, maar is toch duidelijk te herkennen aan de bruine kop. Bij beide geslachten valt de gele iris op. In de vlucht is de brilduiker te herkennen aan de snelle vleugelslag, waarbij een fluitend geluid te horen is dat veroorzaakt wordt door de slagpennen van de vleugels.

In Nederland broeden hoogstens enkele brilduikers, in Europa broeden de vogels vooral in Scandinavië en dan bij voorkeur langs heldere meren in het bos. Het nest wordt gebouwd in een boomholte. De jonge vogels laten zich, nadat ze uit het ei gekropen zijn, uit het nest vallen om de moeder meteen te volgen naar het water. In de winter trekken de vogels onder andere naar Nederland om te overwinteren op binnenwater of langs de kust.

Zie ook: Nonnetje, Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend