Bruine kiekendief

Circus aeruginosus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:45 tot 55 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:115 tot 140 cm
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Tussen 1.000 en 1.500
Toename of afname:Lichte afname

Kenmerken

Het verenkleed is aan de bovenzijde bruin van kleur
De onderzijde is roomkleurig met bruine vlekken
Het vrouwtje is donkerder met een roomkleurige kruin, keel en schouders
De staart en een gedeelte van de vleugels van het mannetje zijn grijs

Omschrijving

Het verenkleed van het vrouwtje is voornamelijk bruin van kleur. Het middelste gedeelte van de vleugels van het mannetje zijn grijs van kleur, terwijl de punten zwart zijn. De bruine kiekendief is in de vlucht te herkennen doordat de vogel met plotselinge wendingen laag over het land zweeft. De vleugels zijn wat breder dan de vleugels van andere kiekendieven en worden tijdens het zweven schuin opgeheven gehouden, zodat een V-vorm ontstaat. De bruine kiekendief jaagt voornamelijk op prooien als kleine zoogdieren, vogels en amfibieën, waarbij de vogel zich vanuit een stootduik bovenop de prooi stort.

De bruine kiekendief leeft voornamelijk in uitgestrekte moerassen, maar door het verdwijnen van veel van deze gebieden is de vogel de laatste eeuw sterk in aantal achteruit gegaan.

Zie ook: Grauwe kiekendief, Blauwe kiekendief, Buizerd, Sperwer en Havik