Buidelmees

Remiz pendulinus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Mezen (Paridae)
Lengte:10 tot 11,5 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Rivieren
Loofbossen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Minder dan 100
Toename of afname:Sterke afname
Bijzonderheden:De buidelmees staat op de rode lijst.

Kenmerken

De rug is gedeeltelijk roodbruin
De onderzijde is vaalwit van kleur
De kop is lichtgrijs met een opvallend zwart gezichtsmasker
De poten zijn zwart van kleur

Omschrijving

De buidelmees is een kleine meesachtige met een roodbruine rug en een opvallend zwart gezichtsmasker, dat vanaf het voorhoofd tot op de wangen loopt.

Het meest opvallende aan de buidelmees is niet het zwarte gezichtsmasker, maar het nest dat de vogel bouwt. Dit nest is buidelvormig en bestaat uit zaadpluis van verschillende bomen. Het nest heeft een invliegopening aan de zijkant en hangt aan het einde van een afhangende tak. Het vrouwtje kiest pas een mannetje als deze het nest al gedeeltelijk gebouwd heeft. Het komt vaak voor dat een mannetje of vrouwtje er meer dan één partner op na houdt. De jongen worden dan ook niet altijd door beide ouders gevoerd, maar soms ook door alleen het vrouwtje of alleen het mannetje.

De buidelmees broedt in kleine aantallen in vooral het oosten van Nederland. Oorspronkelijk ligt het broedgebied verder naar het oosten, maar de vogel verplaatst zich de laatste decennia steeds verder naar het westen. In de winter trekt de vogel naar het Middellandse-Zeegebied om te overwinteren.

Zie ook: Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwarte mees en Kuifmees