Dougalls stern

Sterna dougallii

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Sterns (Sternidae)
Lengte:33 tot 36 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Periode:
Dwaalgast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De onderzijde is wit van kleur met in het vroege voorjaar een roze zweem
De bovenzijde is lichtgrijs
De poten zijn oranjerood van kleur
De buitenste handpennen zijn donker
De kruin is zwart
De snavel is zwart met in de broedperiode een rode basis
De buitenste staartpennen zijn extreem lang

Omschrijving

De grootte, het verenkleed en de lichaamsbouw van Dougalls stern doen het meest denken aan de visdief en de noordse stern. De snavel van Dougalls stern is echter buiten de broedtijd geheel zwart. In de broedperiode is alleen de basis van de snavel rood, terwijl de snavel bij de noordse stern geheel rood en bij de visdief slechts aan het puntje zwart is. Buiten het broedseizoen is verwarring mogelijk met juveniele visdieven en noordse sterns, die ook beiden een zwarte snavel hebben. Volwassen Dougalls sterns zijn van deze vogels te onderscheiden door het voorhoofd dat zwart in plaats van wit gekleurd is. Juveniele vogels hebben een gebandeerde bovenzijde. In de vlucht komt de vogel opvallend licht over, waarbij de donkere buitenste handpennen in het oog springen.

Hoewel Dougalls stern een groot verspreidingsgebied heeft, broedt de vogel in Europa alleen in enkele kolonies in Ierland. De vogel doet het vaste land van Europa doorgaans alleen aan als dwaalgast, hoewel er ook enkele broedgevallen bekend zijn, waarvan enkele gemengde broedparen met de visdief.

Zie ook: Visdief, Noordse stern, Grote stern, Dwergstern en Reuzenstern