Draaihals

Jynx torquilla

Orde:Spechtvogels (Piciformes)
Familie:Spechten (Picidae)
Lengte:16 tot 18 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De draaihals staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is grijsbruin van kleur met een bruinzwarte tekening
De onderzijde is lichter van kleur en getekend met dunne dwarsstrepen
Over het oog loopt een donkere oogstreep
De snavel is recht met een scherpe punt

Omschrijving

Hoewel de draaihals tot de familie van de spechten behoort, wijkt het gedrag van de vogel af van dat van de meeste verwante soorten. De vogel klimt niet langs boomstammen en leeft voornamelijk op de grond of hoog in de bomen. Het onopvallende verenkleed geeft de draaihals een perfecte camouflage en bij gevaar kruipt de vogel dicht tegen een boomtak of de grond, waarbij soms de kop heen en weer gedraaid wordt. Het voedsel bestaat net als bij enkele andere spechten voornamelijk uit mieren.

Tegenwoordig broeden nog minder dan 100 paren draaihalzen in Nederland. De achteruitgang is vooral te verklaren door het verdwijnen van geschikte leefgebieden en een afname van het voedselaanbod. De draaihals overwintert in Midden-Afrika en tijdens de trek komen ook vogels uit Noord-Europa door Nederland.

Zie ook: Grote bonte specht, Groene specht, Kleine bonte specht, Zwarte specht en Middelste bonte specht