Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Meeuwen (Laridae)
Lengte:37 tot 42 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Rotsachtige kusten en eilanden
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele tientallen
Bijzonderheden:De drieteenmeeuw staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is wit van kleur met een lichtgrijze rug en lichtgrijze vleugels
De poten zijn kort en zwart van kleur
De vleugelpunten zijn geheel zwart
De snavel is vaalgeel gekleurd

Omschrijving

De drieteenmeeuw is in de vlucht te herkennen aan snelle vleugelslagen en geheel zwarte vleugelpunten, terwijl deze bij de meeste andere meeuwen bezet zijn met witte vlekken. Jonge drieteenmeeuwen hebben een zwarte snavel, een zwarte streep in de nek, een zwarte staartband en enkele zwarte strepen op de rug. Het verenkleed gaat in een periode van drie jaar langzaam over in het verenkleed van volwassen vogels.

De drieteenmeeuw is de enige meeuw die regelmatig in grote getallen op volle zee aangetroffen wordt. Broeden doet de vogel in grote kolonies op rotsrichels en rotseilanden langs de kusten van Noord-Europa. In de winter begeeft de vogel zich naar volle zee en is dan als doortrekker ook in kleine aantallen langs de Nederlandse kust te zien. Bij stormachtig weer komt de drieteenmeeuw soms in invasies van meer dan tienduizend vogels naar de Nederlandse kust.

Zie ook: Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Zwartkopmeeuw