Drieteenstrandloper

Calidris alba

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:18 tot 21 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is licht van kleur
De bovenzijde is bezet met donkere vlekken
In het zomerkleed zijn de rug, de kop en de borst roodbruin van kleur
Er is een witte vleugelstreep aanwezig
De snavel is recht en zwart

Omschrijving

De drieteenstrandloper is een kleine, lichtgekleurde strandloper die zijn naam te danken heeft aan het ontbreken van de achterteen. In de vlucht vallen de witte vleugelstreep en de donkere vlek op de pols op. Het voedsel bestaat uit insecten en kleine kreeftachtigen, die gevangen worden op het strand. Door achter de teruglopende golven aan te rennen kan de vogel kleine diertjes die op het strand zijn achtergebleven snel op pikken. Aankomende golven worden ontweken, zodat de vogel voortdurend druk heen en weer aan het lopen is.

De drieteenstrandloper broedt ver naar het noorden op Arctische toendra's en overwintert langs de kusten van Europa tot en met Zuid-Afrika. In Nederland is de vogel vooral in de winter regelmatig te zien, als doortrekker maar ook als wintergast.

Zie ook: Bonte strandloper, Kanoet, Krombekstrandloper, Paarse strandloper en Temmincks strandloper