Duinpieper

Anthus campestris

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Lengte:15,5 tot 18 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Bijzonderheden:De duinpieper staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is lichtbruin met donkere vlekken en strepen
De onderzijde is vaalwit van kleur
Op de vleugel bevindt zich een rij donkere vlekken
Er is een lichte wenkbrauwstreep aanwezig

Omschrijving

De duinpieper is een onopvallend gekleurde kwikstaart die met name voorkomt op kale bodems, zoals stuifzanden, onbegroeide stukken in heidevelden en in de duinen. De vogel lijkt op de boompieper, maar heeft minder duidelijke strepen op de bovenzijde en geen of nauwelijks zichtbare strepen op de onderzijde. Ook zijn de poten en de staart wat langer. De vogel wordt meestal lopend gezien in een rechtopstaande houding.

Tegenwoordig is de duinpieper als broedvogel in Nederland bijna uitgestorven, er broeden jaarlijks hooguit nog enkele tientallen broedparen. De sterke afname in de populatie kan verklaard worden door het verdwijnen van geschikte leefgebieden door de aanplant van bossen op voormalige stuifzanden.

Zie ook: Boompieper, Graspieper, Grote pieper, Oeverpieper en Waterpieper