Dwerggans

Anser erythropus

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:56 tot 66 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele paren

Kenmerken

Op het voorhoofd bevindt zich een witte bles die doorloopt tot op de kruin
Om het oog bevindt zich een smalle gele oogring
Het verenkleed is grijsbruin van kleur
Op de buik bevinden zich enkele zwarte banden

Omschrijving

De dwerggans is een kleine gans die sterk lijkt op de in Nederland meer algemene kolgans. Bij de kolgans ontbreekt echter de gele ring om het oog. Ook loopt de witte bles op het voorhoofd bij de dwerggans door tot op de kruin, terwijl deze bij de kolgans alleen het voorhoofd bedekt.

De dwerggans broedt in het noorden van Scandinavië en Rusland, maar brengt de winter door in het zuidoosten van Europa. Een klein aantal dwergganzen brengt de winter door in Nederland, waarbij de vogel vooral op relatief droge gronden aan te treffen is.

In een poging om de populatie dwergganzen in Scandinavië te beschermen, is een opvallend project opgestart, waarbij eieren van de dwerggans door brandganzen uitgebroed worden, die vervolgens ook de jonge kuikens grootbrengen.

Zie ook: Kolgans, Grauwe gans, Indische gans, Rietgans en Kleine rietgans