Fitis

Phylloscopus trochilus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:11 tot 13 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 500.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is bruingrijs van kleur
De onderzijde is lichter gekleurd
Boven het oog bevindt zich een lichte streep
De poten zijn licht van kleur

Omschrijving

De zang en de kleur van de poten zijn ongeveer de enige kenmerken waardoor de fitis van de tjiftjaf te onderscheiden is. De poten van de fitis zijn duidelijk lichter, terwijl de zang uit een lange serie aflopende tonen bestaat.

Zoekend naar voedsel zoals insecten en spinnen is de fitis bijna voortdurend in beweging. In het najaar neemt het gewicht van de fitis toe van ongeveer acht gram tot soms wel meer dan 14 gram. Het extra gewicht bestaat voornamelijk uit vet, dat de vogel nodig heeft als energie om de overwinterplaats in Midden-Afrika te bereiken.

In het voorjaar keert het mannetje als eerste terug, zodat een territorium bezet kan worden voordat de vrouwtjes arriveren. De mannetjes hebben vaak met meerdere vrouwtjes tegelijk een nest, maar helpen wel alle deze vrouwtjes met het voeren van de jongen.

Zie ook: Tjiftjaf, Fluiter, Zwartkop, Kleine karekiet en Grasmus