Goudplevier

Pluvialis apricaria

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Lengte:25 tot 28 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen
Bijzonderheden:De goudplevier staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is donker gekleurd
Het verenkleed is bedekt met kleine witte en gele vlekjes
De onderzijde en het gezicht zijn zwart en worden van de bovenzijde gescheiden door een witte streep
In het winterkleed is de onderzijde wit met gele vlekjes en ontbreekt de witte flankstreep
Het vrouwtje is minder duidelijk getekend dan het mannetje

Omschrijving

De goudplevier is een grote plevier die veel gelijkenis vertoont met de zilverplevier. De vogel is te onderscheiden door de geelbruine bovenzijde, terwijl de zilverplevier voornamelijk grijs gekleurd is. In het zomerkleed loopt over de flanken een lange, witte streep, die boven het oog begint. De onderzijde is in de zomer donkerbruin tot zwart van kleur, maar is in het winterkleed lichter dan de bovenzijde en bedekt met bruine vlekjes. In de broedtijd laat de vogel een kenmerkend en treurig klinkende zang horen.

Hoewel de goudplevier als broedvogel uit Nederland is verdwenen, wordt de vogel het gehele jaar als doortrekker in Nederland waargenomen. In Nederland komen twee verschillende vormen van de goudplevier voor. De zuidelijke vorm broedde vroeger in Nederland, terwijl de noordelijke vorm vooral in het voorjaar en najaar als doortrekker Nederland massaal aandoet. De zuidelijke goudplevieren zijn minder duidelijk getekend dan de noordelijke en hebben ook minder zwart in het verenkleed.

Zie ook: Zilverplevier, Kievit, Kleine plevier, Bontbekplevier en Strandplevier