Grasmus

Sylvia communis

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:13 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Bijna 150.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is bruin van kleur
De onderzijde is vaalwit
De vleugels zijn roestbruin met donkere strepen
De keel is duidelijk wit met enigszins opstaande veren
De kruin van het mannetje is lichtgrijs

Omschrijving

De grasmus is een onopvallende vogel die zich meestal ophoudt in dicht struikgewas. De grasmus verraad zijn aanwezigheid vaak door zijn typische snelle zang. De vogel is voortdurend in beweging en laat zich meestal maar kort zien. De vogel is behalve aan de zang het makkelijkst te herkennen aan de witte keel en lichte buik. Ook de bruine rug met de donkere tekening is een kenmerk van de grasmus. Het mannetje zingt vaak vanuit de top van een struik, maar vliegt soms ook op voor een korte zangvlucht.

Grasmussen overwinteren ten zuiden van de Sahara en moeten daarbij de voedselarme woestijn oversteken. Door het uitbreiden van de woestijn wordt de oversteek steeds moeilijker. Mede hierdoor is het aantal grasmussen in Nederland tegenwoordig kleiner dan vroeger.

Zie ook: Zwartkop, Tuinfluiter, Braamsluiper, Tjiftjaf en Fitis