Graspieper

Anthus pratensis

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Lengte:14 tot 16 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Meren
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 75.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De graspieper staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is bruin donker gestreept
De onderzijde is lichter van kleur
De borst en flanken zijn voorzien van donkere strepen
De staartzijden zijn wit
De poten zijn roze van kleur
Er is een lichte wenkbrauwstreep aanwezig

Omschrijving

De graspieper lijkt qua kleur en grootte sterk op de veldleeuwerik, maar onderscheidt zich door de dunnere snavel en langere staart. Net als leeuweriken hebben ook piepers een zangvlucht, waarbij de vogel opstijgt en al zingend omhoog vliegt. Aan het einde van vlucht laat de vogel zich met gespreide vleugels en staart naar beneden vallen om weer te landen.

De graspieper geeft de voorkeur aan open terrein en is aan te treffen op grasland, heide, kwelders en hoogveen. Ook het nest wordt op de grond gebouwd, maar is wel goed verstopt tussen de planten. Het leefgebied van de vogel is een goede manier om de graspieper te onderscheiden van de boompieper die voornamelijk in gebieden met bomen leeft.

Zie ook: Boompieper, Duinpieper, Grote pieper, Oeverpieper en Waterpieper