Grauwe franjepoot

Phalaropus lobatus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:17 tot 21 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk grijs van kleur
In het zomerkleed is de nek roestbruin en de keel wit
In het winterkleed bevindt zich een donkere vlek rond het oog
In de vlucht is een witte vleugelstreep zichtbaar
De snavel is dun en lang

Omschrijving

In het zomerkleed is de grauwe franjepoot goed te herkennen aan de roestbruine hals en de witte keel, maar 's winters verdwijnen deze kenmerken. De grauwe franjepoot heeft een opmerkelijke manier van voedsel zoeken. De vogel draait per minuut tot ruim vijftig rondjes om zijn eigen as. De waterbodem met hierin insecten en allerlei andere diertjes wordt daardoor omgewoeld, zodat de vogel de prooien vervolgens snel uit het water kan pikken.

De grauwe franjepoot broedt in de kleine meertjes van Scandinavië. Overwinteren doet de vogel in de Indische oceaan, zodat de vogel tijdens de trek in het voor- en het najaar onder andere Nederland passeert. Ook tijdens de trek is de grauwe franjepoot voornamelijk aan te treffen in gebieden met kleine meertjes en plassen.

Zie ook: Rosse franjepoot, Grutto, Tureluur, Wulp en Houtsnip