Grauwe kiekendief

Circus pygargus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:39 tot 50 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Toename of afname:Lichte toename
Bijzonderheden:De grauwe kiekendief staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed van het mannetje is blauwgrijs van kleur
het mannetje heeft één zwarte streep op de bovenzijde en twee zwarte strepen op de onderzijde van de vleugel
De onderzijde van het mannetje is voorzien van bruine strepen
Het vrouwtje is bruin, met een lichtere onderzijde

Omschrijving

Bij de grauwe kiekendief zijn het mannetje en het vrouwtje uitstekend uit elkaar te houden door het verschil in de kleur van het verenkleed. Zowel het mannetje als het vrouwtje lijken echter sterk op de blauwe kiekendief en zijn het beste te onderscheiden door de smallere vleugels en de zwarte vleugelstrepen van het mannetje. Net als andere kiekendieven houdt ook de grauwe kiekendief de vleugels in de vlucht in een diepe V-vorm. Het voedsel bestaat uit zoogdieren en kleine vogels, die vaak over grote afstand naar het nest gedragen worden. Hierbij geeft het mannetje de prooi in de lucht soms over aan het vrouwtje dat hierdoor zelf bij het nest in de buurt kan blijven.

Tot ruim een eeuw geleden was de grauwe kiekendief in Nederland een redelijk algemene broedvogel met ongeveer duizend broedparen per jaar. Tegenwoordig broeden er jaarlijks hooguit nog enkele tientallen paren. De belangrijkste reden voor deze sterke achteruitgang is het verdwijnen van geschikte broedgebieden zoals uitgestrekte heidevelden.

Zie ook: Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Buizerd, Sperwer en Havik

Meer informatie over de grauwe kiekendief is ook te vinden op Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief.