Grijskopspecht

Picus canus

Orde:Spechtvogels (Piciformes)
Familie:Spechten (Picidae)
Lengte:26 tot 30 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is olijfgroen van kleur
De kop en hals zijn grijs van kleur
De onderzijde is lichter
Tussen de snavel en het oog bevindt zich een zwarte vlek
Er is een dunne zwarte snorstreep aanwezig
Het mannetje heeft een rood voorhoofd
De snavel is stevig

Omschrijving

De grijskopspecht is op het eerste gezicht te verwarren met de in Nederland meer voorkomende groene specht. De vogel is echter te onderscheiden door de grijze kop en het ontbreken van een geheel rode kruin. Net als bij de groene specht bestaat ook het voedsel van de grijskopspecht voornamelijk uit mieren, die de vogel op de grond vangt. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door het rode voorhoofd.

Het nest bevindt zich in een uitgehakte holte in een loofboom. De zang van de grijskopspecht is een lachend kluu kluu kluu dat aan het eind minder luid wordt. In tegenstelling tot de groene specht roffelt de grijskopspecht veelvuldig. Zowel de zang als het roffelen dient als afbakening van het territorium.

Zie ook: Groene specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte specht en Middelste bonte specht