Groenpootruiter

Tringa nebularia

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:30 tot 34 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is bruingrijs van kleur en getekend met een onduidelijk donker patroon
De onderzijde is wit
Op de hals en de borst bevinden zich donkere vlekken
De poten zijn groenachtig van kleur
Op de rug en de stuit bevindt zich een witte wig
De snavel is lang en aan de punt iets omhoog gebogen

Omschrijving

De groenpootruiter lijkt enigszins op de tureluur, maar is duidelijk te herkennen aan de groenachtige poten en de geheel donkere snavel, die bij de tureluur beiden oranje zijn. Ook ontbreekt bij de groenpootruiter de witte achterrand bij de vleugels. De roep van de groenpootruiter klinkt als tjuu, tjuu, tjuu. Tijdens de balts roept de vogel langdurig kluwuu.

Vooral in voorzomer en in het najaar is de groenpootruiter in Nederland een algemeen voorkomende vogel, die met name in kleine groepen op de wadden en bij ondiep binnenwater te zien is. De vogel broedt onder meer in het noorden van Europa, waar het nest wordt gebouwd in het grensgebied tussen bos en veen. Overwinteren doet de vogel langs de kusten van het Middellandse-Zee gebied en de Atlantische oceaan.

Zie ook: Tureluur, Bosruiter, Poelruiter, Witgat en Zwarte ruiter