Grote bonte specht

Dendrocopos major

Orde:Spechtvogels (Piciformes)
Familie:Spechten (Picidae)
Lengte:23 tot 26 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:60.000 tot 70.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is zwart met een witte tekening
De onderzijde is wit van kleur
Op de schouder bevindt zich een grote witte vlek
De onderstaart is helder rood van kleur
Op het achterhoofd van het mannetje bevindt zich een rode vlek

Omschrijving

De grote bonte specht is aangepast op een leven in de bomen. De tenen zijn zo geplaatst dat de vogel gemakkelijk verticaal kan klimmen. De staart is stevig en wordt tijdens het klimmen als ondersteuning gebruikt. De stevige, scherpe snavel van de grote bonte specht wordt door de vogel onder andere gebruikt om een nestholte uit te hakken, om voedsel te zoeken en om contact te maken met soortgenoten. Het voedsel wordt voornamelijk gevonden op stammen en takken van bomen, waarbij de snavel gebruikt wordt om insecten en kleine diertjes uit het hout te lokken.

De grote bonte specht lijkt sterk op twee andere in Nederland voorkomende spechten: de middelste bonte specht en de kleine bonte specht. De grote bonte specht komt het meeste voor en onderscheidt zich behalve door het formaat ook door het ontbreken van een geheel rode kruin bij het mannetje.

Zie ook: Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Groene specht, Zwarte specht en Draaihals