Grote Canadese gans

Branta canadensis

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:90 tot 100 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:160 tot 175 cm
Biotoop:
Moeras
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 4.000
Toename of afname:Sterke toename
Bijzonderheden:De grote canadese gans komt van oorsprong niet in Nederland voor

Kenmerken

Het verenkleed is grotendeels bruingrijs van kleur
De hals en de kop zijn zwart van kleur
De borst is vaalwit van kleur
Op de keel en de wangen bevindt zich een grote witte vlek
De snavel en de poten zijn zwart

Omschrijving

De grote Canadese gans is een zeer grote gans, die door het formaat en het verenkleed eenvoudig te herkennen is. Het zwartwitte verenkleed lijkt enigszins op het verenkleed van de brandgans en de rotgans. De witte vlek op de keel ontbreekt echter bij de rotgans, terwijl de vlek bij de brandgans ook over het voorhoofd loopt. De grote Canadese gans onderscheidt zich ook van de brandgans door de witte borst en door het verenkleed dat meer bruin bevat.

De grote Canadese gans komt oorspronkelijk uit het noorden van de Verenigde Staten en Canada, maar heeft zich de laatste decennia met name door uitzettingen in toenemende mate in Europa gevestigd. De vogel broedt met name in Groot Brittannië en Scandinavië, maar tegenwoordig broeden jaarlijks meer dan duizend broedparen in Nederland. Ook een groot gedeelte van de Scandinavische vogels overwintert in Nederland, zodat de vogel steeds vaker gezien wordt.

Zie ook: Rotgans, Brandgans, Wilde eend, Grauwe gans en Kuifeend