Grote gele kwikstaart

Motacilla cinerea

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Lengte:17 tot 20 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Moeras
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele honderden
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De rug en de bovenvleugels zijn grijs van kleur
De onderzijde is geel
Er is een witte wenkbrauwstreep aanwezig
De kin en de keel van het mannetje zijn in het zomerkleed zwart van kleur
In het zomerkleed is bij het mannetje een witte mondstreep aanwezig
De kin en de keel van het vrouwtje zijn lichtgrijs van kleur

Omschrijving

Door het voortdurende op en neer bewegen van de lange staart is de grote gele kwikstaart duidelijk als een kwikstaart te herkennen. Het verenkleed bevat duidelijk meer geel dan het verenkleed van de in Nederland zeer algemene witte kwikstaart. Door de grijze rug is de vogel te onderscheiden van de gele kwikstaart, die een grijs-groene rug heeft.

De grote gele kwikstaart is sterk gebonden aan schoon, stromend water. De vogel heeft veel te lijden gehad onder watervervuiling en het verdwijnen van de natuurlijke oevers. Door het verbeteren van de waterkwaliteit en het kunstmatig herstellen van de leefomgeving neemt de populatie momenteel weer in omvang toe.

Zie ook: Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Graspieper, Boompieper en Duinpieper