Grote karekiet

Acrocephalus arundinaceus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:16 tot 20 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele honderden
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De grote karekiet staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is egaal bruin van kleur
De onderzijde is vaalwit
Er is een lichte wenkbrauwstreep aanwezig
De snavel is relatief lang

Omschrijving

Het verenkleed van de grote karekiet vertoont grote overeenkomsten met het verenkleed van de meeste andere rietzangers. De grote karekiet is echter duidelijk groter dan de meeste verwante soorten en heeft een langere snavel. De zang van de grote karekiet is langzaam en luid. De vogel is ook te herkennen aan de trage, enigszins moeizame vlucht.

De grote karekiet maakt van vochtig riet een groot nest tussen de stengels van oud riet. Het aantal broedparen in Nederland neemt de laatste jaren erg snel af. Deze achteruitgang wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het verdwijnen van geschikte broedgebieden met oud riet dat sterk genoeg is om het zware nest te kunnen dragen. De vogel overwintert in tropisch Afrika, waarbij de vogel onder andere de Sahara moet oversteken. Door toenemende verdroging wordt de overtocht echter steeds zwaarder.

Zie ook: Kleine karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Sprinkhaanzanger en Tjiftjaf