Grote lijster

Turdus viscivorus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:26 tot 29 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 15.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De grote lijster staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenkant is grijs van kleur
De onderzijde is vaalwit en bedekt met ronde, donkere vlekken
De ondervleugel is wit

Omschrijving

Het gedrag van de grote lijster lijkt op dat van de zanglijster en de merel. Ook de grote lijster zoekt zijn voedsel op de grond, waarbij de vogel rechtop loopt en regelmatig om zich heen kijkt. De grote lijster is echter duidelijk groter dan beide andere vogelsoorten. In de vlucht is de grote lijster te herkennen aan de langere vleugels, de witte ondervleugel en de witte staarthoeken. De zang van de grote lijster lijkt op die van de merel. In de vlucht laat de vogel vaak een ratelende roep horen.

Het nest wordt doorgaans hoog in een boom gebouwd van gras en twijgen en wordt aan de binnenkant bedekt met een laag vochtige grond. Het voedsel bestaat 's zomers uit insecten, wormen en slakken, terwijl de vogel in de winter voornamelijk vruchten zoals bessen eet. Veel grote lijsters trekken in de winter vanuit Nederland naar het zuiden, terwijl vogels uit het noorden en oosten van Europa juist in West-Europa overwinteren.

Zie ook: Merel, Zanglijster, Kramsvogel, Beflijster en Koperwiek