Grote zee-eend

Melanitta fusca

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:51 tot 58 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is vrijwel geheel donkerbruin of zwart van kleur
In de vlucht is een wit gedeelte in de vleugels zichtbaar
Onder het oog bevindt zich een witte vlek
De snavel van het mannetje is oranje met een zwarte basis
Het vrouwtje heeft een geheel zwarte snavel

Omschrijving

De grote zee-eend is een grote, donkere eend, die vooral in de vlucht goed herkenbaar is aan de witte vleugelspiegels. Zwemmend zijn deze vleugelspiegels meestal niet zichtbaar, zodat de vogel dan te verwarren is met de iets kleinere zwarte zee-eend. De grote zee-eend is ook te herkennen aan het witte vlekje dat zich onder het oog bevindt. Het mannetje heeft een grotendeels oranje snavel, terwijl deze bij het vrouwtje geheel zwart is.

Grote zee-eenden broeden langs de kusten van Noord-Europa, maar ook op meren verder landinwaarts. De meeste vogels trekken in de winter naar de kusten van de Oost- en Noordzee, maar sommige vogels overwinteren in het binnenland op één van de grotere Europese meren. Een redelijk groot aantal grote zee-eenden komen als doortrekker door Nederland, terwijl ook een aantal vogels hier de winter doorbrengt.

Zie ook: Zwarte zee-eend, Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend