Grote zilverreiger

Casmerodius albus

Orde:Reigerachtigen (Ciconiiformes)
Familie:Reigers (Ardeidae)
Lengte:85 tot 100 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 100
Toename of afname:Sterke toename

Kenmerken

Het verenkleed is geheel wit van kleur
De snavel is geel met in de zomer een zwarte punt
In het zomerkleed bevinden zich lange sierveren op de vleugels
De poten zijn lang en geheel zwart
De hals is lang en dun

Omschrijving

De grote zilverreiger is een slanke, witte reiger, met een uitzonderlijk lange en dunne hals. De snavel is geel van kleur en in de zomer voorzien van een zwarte punt. De kleine zilverreiger lijkt sterk op de grote zilverreiger, maar is duidelijk kleiner en heeft het hele jaar een geheel zwarte snavel. In de vlucht is de grote zilverreiger te onderscheiden aan de langere vleugels en de tragere vleugelslag.

Het voedsel van de grote zilverreiger bestaat uit vissen en reptielen waarop gejaagd door langzaam door het water te lopen. De vogel jaagt soms ook op het land, waarbij met dezelfde trage passen gejaagd wordt op prooien zoals muizen en andere kleine zoogdieren.

De grote zilverreiger komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa, maar de soort heeft zich de laatste decennia steeds verder naar het noorden en het westen verplaatst. Tegenwoordig broedt de vogel ook in kleine aantallen in Nederland. In tegenstelling tot de kleine zilverreiger trekt de grote zilverreiger nauwelijks weg en is daardoor ook in de winter in Nederland te zien.

Zie ook: Kleine zilverreiger, Blauwe reiger, Purperreiger, Roerdomp en Woudaap