Heggenmus

Prunella modularis

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Heggenmussen (Prunellidae)
Lengte:13 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Struiken
Loofbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Bijna 250.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De kop en de borst zijn grijs
De bovenzijde is donkerbruin van kleur
Op de rug bevinden zich donkere vlekken en strepen
De snavel is relatief dun

Omschrijving

De heggenmus is een onopvallende vogel met als belangrijkste kenmerken de grijze kop en borst. De heggenmus is in Nederland een algemene broedvogel, maar is erg schuw en laat zich maar zelden zien. Het voedsel bestaat 's zomers voornamelijk uit insecten, terwijl in de winter vooral zaden en bessen gegeten worden. De vogel zingt vanaf een hoge zangpost zoals een boomtop. De zang bestaat uit een reeks heldere tonen en is al vroeg in het voorjaar te horen.

Bij de heggenmus heeft het vrouwtje gewoonlijk twee mannetjes, die ook beiden helpen bij het verzorgen van de jongen. Het aantal vrouwtjes per mannetje kan variëren. Het nest wordt van mos gebouwd en bevindt zich meestal in dicht struikgewas.