Holenduif

Columba oenas

Orde:Duifachtigen (Columbiformes)
Familie:Duiven (Columbidae)
Lengte:28 tot 32 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 50.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

Het verenkleed is grijs met en rode tint op de borst
Op de hals bevindt zich een paars-groene vlek
Op de vleugels bevinden zich twee zwarte strepen
De eindband van de staart is zwart

Omschrijving

De holenduif lijkt veel op de rotsduif, maar is te onderscheiden door het ontbreken van de witte stuit. In de vlucht vallen de zwarte vleugelpunten en de zwarte achterrand van de vleugel op. In de vlucht is ook te zien dat de ondervleugel in tegenstelling tot de ondervleugel van de rotsduif niet wit maar grijs is.

De holenduif broedt als enige Nederlandse duif in holen, zoals bijvoorbeeld verlaten nesten van spechten, nestkasten en konijneholen. Het hol wordt door de vogel voor een groot gedeelte gevuld met kleine takjes. Het vrouwtje legt meestal twee eieren die ze vervolgens alleen uitbroedt.

Bijna overal in Europa broedt de holenduif, maar in de winter trekken de vogels van oost- en Noord Europa naar het zuiden en het westen, waaronder Nederland.

Zie ook: Rotsduif, Houtduif, Turkse tortel en Zomertortel