Houtduif

Columba palumbus

Orde:Duifachtigen (Columbiformes)
Familie:Duiven (Columbidae)
Lengte:38 tot 43 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Minder dan 500.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is grijs van kleur
De onderzijde is roze-grijs
Op de hals bevindt zich een witte vlek
Op de vleugels bevindt zich een witte streep

Omschrijving

De houtduif is de grootste in Nederland voorkomende duif en is gemakkelijk te herkennen aan de witte vlek in de hals. In de vlucht zijn de witte strepen op de vleugels duidelijke zichtbaar. De houtduif is een zware vogel, maar vliegt snel en is ondanks het grote gewicht erg wendbaar. De houtduif zit vaak in struiken of bomen en vliegt gewoonlijk met veel lawaai en klapperende vleugels op, wat vaak ten koste gaat van takken en bladeren.

De houtduif is in Nederland een zeer algemene broedvogel en bouwt een groot, slordig nest van kleine takjes. In de winter wordt de Nederlandse populatie aangevuld met vogels uit Noord- en Oost-Europa, die vaak in grote groepen naar het overwintergebied trekken.

Zie ook: Holenduif, Rotsduif, Turkse tortel en Zomertortel